WYKAZ ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I DO REJESTRU ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - STAN NA 31 GRUDNIA 2018 R.