Link do strony ePUAP

http://epuap.gov.pl

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1.    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2.    Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (0:00-0:00) do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie mieszczącej się w Lublinie przy ul. Archidiakońskiej 4 na następujących nośnikach danych:
a.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
b.       Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
4.   Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
5.     Akceptowalne formaty załączników to:
-         DOC, RTF
-         XLS
-         CSV
-         TXT
-         GIF, TIF, BMP, JPG
-         PDF
-         ZIP
6.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
7.     Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.