LAUR KONSERWATORSKI 2021


10 września 2021 w kościele pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody „LAUR KONSERWATORSKI 2021”.  Była to 22 edycja konkursu organizowanego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków od 2000 roku, pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego..

Wybór miejsca związany był z nagrodzoną realizacją konserwatorską dekoracji wnętrza tej świątyni, której efekty zaproszeni goście mogli ocenić osobiście.

Należy przypomnieć, ze celem Wojewódzkiego Otwartego Konkursu o „Laur Konserwatorski”, organizowanego corocznie przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jest:

·  wyłonienie wyróżniających się realizacji konserwatorskich cechujących się wysoką jakością, prawidłowością działań przy zabytkach, szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie im świetności i utrwalenie wartości oraz znaczenia,

·    promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytkach, adaptacji i dbałości o ich właściwe utrzymanie i zagospodarowanie,

·     uhonorowanie i wyróżnienie wzorowych inwestorów-gospodarzy zabytków i wykonawców prac.

Uroczystość została objęta patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. Patronem medialnym była TVP 3 LUBLIN.

 

   Uroczystego otwarcia dokonał Pan Dariusz Kopciowski – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, kierując szczególne powitanie do właścicieli i gospodarzy zabytków odbierających nagrody i odznaki.

Wśród przybyłych gości znajdowali się m.in.: J.E. Abp Metropolita Lubelski Stanisław Budzik, J.E. Abp Abel Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel, Pan Robert Gmitruczuk - Wicewojewoda Lubelski, Pan Zbigniew Wojciechowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Karol Rzepecki – doradca społeczny Ministra Edukacji i Nauki, oraz przedstawiciele samorządu i instytucji województwa lubelskiego.

   Głównym punktem uroczystości było ogłoszenie przez organizatora wyników konkursu. W tegorocznej edycji konkursu Kapituła  pod przewodnictwem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowiła przyznać nagrodę „Laur Konserwatorski 2021” czterem gospodarzom zabytków, wypełniającym zasady określone w regulaminie konkursu.
 

   

 

Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:

 

·         Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski - w uznaniu zasług za działania związane z ochroną i opieką sprawowaną nad zabytkami sakralnymi na terenie Archidiecezji Lubelskiej, powiązane z licznymi realizacjami prac konserwatorskich i restauratorskich. Wśród wielu realizacji wspieranych przez  ks. Arcybiskupa - wymienić można m.in. prace konserwatorskie: w kościele pod wezw. św. Piotra Apostoła w Lublinie, w obrębie chóru Archikatedry Lubelskiej i wieży-dzwonnicy fary kazimierskiej,

  


 

 

 

·         Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel ordynariusz prawosławnej diecezji lubelskiej i chełmskiej - w  uznaniu zasług za działania związane z ochroną i opieką sprawowaną nad zabytkami sakralnymi na terenie Prawosławnej Diecezji Lubelskiej i Chełmskiej, powiązane z licznymi realizacjami prac konserwatorskich i restauratorskich. Wśród wielu realizacji konserwatorskich wspieranych przez ks. Arcybiskupa wymienić można m.in. np. cerkwie: w Sławatyczach, Kobylanach i Szczebrzeszynie,

·         Parafia rzymskokatolicka pod wezw. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy oraz Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny - za prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji malarskiej we wnętrzu kościoła filialnego pod wezw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Bukowinie. Laur odebrali: Pan Andrzej Fus prezes ww. Stowarzyszenia i Stanisław Bełz - proboszcz parafii pod wezw. Najświętszego Serca Jezusa W Biszczy,

 
 

·          Parafia Katedralna pod wezw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu za prace konserwatorskie i restauratorskie przy Domu Dziekanów Zamojskich, tzw. „Infułatce” w Zamościu – powiązane z konserwacją eksponowanych we wnętrzu zabytków ruchomych. Laur odebrał ks. Robert Strus – proboszcz parafii katedralnej w Zamościu, 

·         Rektor Kościoła pod wezw. Św. Piotra Apostoła w Lublinie za prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła pod wezw. Św. Piotra Apostoła w Lublinie. Nagrodę odebrał ks. Bogusław Suszyło,

·         Parafia Prawosławna pod wezw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie za kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy cerkwi w Horostycie. Nagrodę odebrał ks. Prot. Tomasz Łotysz – proboszcz parafii.


 

 

   Po ogłoszeniu wyników, zgromadzonym gościom zaprezentowano film pt. „Laur Konserwatorski 2021”, przygotowany przez TVP 3 Lublin we współpracy z LWKZ, prezentujący słowem i obrazem  nagrodzone realizacje konserwatorskie, a także gospodarzy wyróżnionych zabytków, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z bezpośrednich spotkań „z zabytkową materią” i jej problematykę, nie wolnych od trudności, ale też niosących  satysfakcję z osiągniętych efektów. Zaprezentowano krótko historię nagrodzonych Laurami obiektów, istotę i zakres wykonanych prac remontowych i wieloaspektowych procesów konserwatorskich – od wzmocnień struktury budowli poprzez konserwację elementów wystroju architektonicznego i malarskiego, po konserwację elementów wyposażenia świątyń. W bieżącym roku dwa „Laury” przypadły realizacjom w zabytkach drewnianych (Horostyta i Biszcza), będących autentycznymi elementami tożsamości regionu.  Trzy realizacje wyróżnione „Laurami” charakteryzowały się bogatą dekoracją malarską wnętrz, generującą konieczność wykonania wielu specjalistycznych zabiegów konserwatorskich.

   Następnie „Laury Konserwatorskie” w postaci pamiątkowych plakiet i dyplomów wręczyli nagrodzonym przedstawiciele patronów konkursu: Wicewojewoda Lubelski – pan Robert Gmitruczuk i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Pan Zbigniew Wojciechowski.

   Kolejny punkt uroczystości był okazją do wręczenia 11 odznak Za Opiekę nad Zabytkami, przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrody wręczali: Wicewojewoda Lubelski – Pan Robert Gmitruczuk i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Pan Zbigniew Wojciechowski.

   Należy dodać, że film „Laur Konserwatorski 2021” został wyemitowany w TVP 3 Lublin 13 września 2021 r. oraz zaprezentowany na portalu facebookowym profilu Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.LAUR KONSERWATORSKI 2020

W bieżącym roku, z uwagi na obowiązujące zasady postępowania w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2., zorganizowanie uroczystości w zaplanowanym terminie i miejscu, tj. 28 kwietnia 2020 roku w Centrum Kultury w Lublinie nie było możliwe.

Natomiast przy spełnieniu warunków zachowania dystansu społecznego, wiążącego się m.in. z ograniczoną liczbą zaproszonych gości, w dniu 22 września 2020 w Sali Kolumnowej gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody „LAUR KONSERWATORSKI 2020”. 

Celem Wojewódzkiego Otwartego Konkursu o „Laur Konserwatorski”, organizowanego corocznie przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jest:

·         wyłonienie wyróżniających się realizacji konserwatorskich cechujących się wysoką jakością, prawidłowością działań przy zabytkach, szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie im świetności i utrwalenie wartości oraz znaczenia,

·         promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytkach, adaptacji i dbałości o ich właściwe utrzymanie i zagospodarowanie,

·          uhonorowanie i wyróżnienie wzorowych inwestorów-gospodarzy zabytków i wykonawców prac.

Uroczystość została objęta patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. Patronami medialnymi byli TVP 3 LUBLIN oraz Polskie Radio Lublin.

 

   Uroczystego otwarcia dokonał Pan Dariusz Kopciowski – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wśród przybyłych gości znajdowali się m.in.: J.E. Abel Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel, Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski, Pani Katarzyna Pałubska Zastępca  Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Ksiądz Jarosław Orkiszewski reprezentujący Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji.


 

 

Głównym punktem uroczystości było ogłoszenie przez organizatora wyników konkursu. W tegorocznej edycji konkursu Kapituła  pod przewodnictwem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowiła przyznać nagrodę „Laur Konserwatorski 2020” czterem gospodarzom zabytków, wypełniającym zasady określone w regulaminie konkursu.

„Laury” otrzymali:

1) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie oraz Gmina Hanna - za kompleksowe prace budowlane i prace konserwatorskie przy kościele oraz dzwonnicy w miejscowości Hanna.

2) Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Rzeczycy Księżej - za prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju malarskim wnętrza kościoła w miejscowości Rzeczyca Księża.

3) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Łosińcu - za kompleksowy remont z konserwacją wyposażenia kościoła w miejscowości Łosiniec.

4) Parafia Katedralna pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu – za kompleksowy remont budynku Wikariatu w Zamościu i jego adaptację na Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej oraz konserwację zabytków ruchomych eksponowanych w tym Muzeum.

 

   Po ogłoszeniu wyników, zgromadzonym gościom zaprezentowano film pt. „Laur Konserwatorski 2020”, przygotowany przez TVP 3 Lublin we współpracy z LWKZ, prezentujący słowem i obrazem  nagrodzone realizacje konserwatorskie, a także gospodarzy wyróżnionych zabytków, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z bezpośrednich spotkań „z zabytkową materią” i jej problematykę, nie wolnych od trudności, ale też niosących  satysfakcję z osiągniętych efektów. Zaprezentowano krótko historię nagrodzonych Laurami obiektów, istotę i zakres wykonanych prac remontowych i wieloaspektowych procesów konserwatorskich – od wzmocnień struktury budowli poprzez konserwację elementów wystroju architektonicznego i malarskiego, po konserwację elementów wyposażenia świątyń. W bieżącym roku trzy Laury przypadły realizacjom w zabytkach drewnianych, będących autentycznymi elementami tożsamości regionu.  Z uwagi na specyfikę budulca, jakim jest drewno - z czym wiąże się wyższy stopień trudności przy prowadzeniu prac konserwatorskich i robót budowlanych - uroczystość była okazją do przekazania należnych wyrazów uznania i szacunku gospodarzom oraz wykonawcom prac.

 

   Następnie „Laury Konserwatorskie” w postaci pamiątkowych plakiet i dyplomów wręczyli nagrodzonym patroni konkursu: Zastępca  Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Lubelski oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

 

   Kolejny punkt uroczystości był okazją do wręczenia złotych i srebrnych odznak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami” osobom zasłużonym w dziedzinie promowania idei ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

   Ze względów związanych z zasadami zachowania dystansu społecznego, w bieżącym roku nie odbył się koktajl okolicznościowy oraz zwiedzanie wybranego zabytku, z przybliżeniem gościom problematyki konserwatorskiej.

 

   Należy dodać, że film „Laur Konserwatorski 2020” został wyemitowany w TVP 3 Lublin w oraz udostępniony na portalu Facebook Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konkurs i tegorocznych laureatów rozpropagowano także przez w Polskie Radio Lublin oraz w lokalnej prasie.