Ogłoszenia

Zawidomienie z dnia 05.03.2018

Zawiadomienie w sprawie zespołu budynków "Domu chemika" w Puławach

KOMUNIKAT MKiDN W SPRAWIE OCHRONY ZIELENI ZABYTKOWEJ

 

W ŚWIETLE ZMIANY USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTAWY O LASACH
/ DZ.U.Z 2016 R.,POZ.2249 /