Ogłoszenia

Obwieszczenie 3/2020


Wynik konkursu "Zabytek Zadbany"

 

 

 

 

Prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator

Zabytków ogłosiła wyniki konkursu „Zabytek Zadbany”.


ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ

PETYCJA

Ogłoszenie

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

KOMUNIKAT MKiDN W SPRAWIE OCHRONY ZIELENI ZABYTKOWEJ

 

W ŚWIETLE ZMIANY USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTAWY O LASACH
/ DZ.U.Z 2016 R.,POZ.2249 /